Velkommen til Hålogaland Revisjon AS

Hålogaland Revisjon AS er et frittstående revisjonsselskap med kontor i Narvik.
Siden etableringen i 1976 har selskapet opparbeidet en betydelig erfaring med 9 godt kvalifiserte medarbeidere.

Revisjon er vårt primære fagområde, men vi tilbyr også rådgivning og bistand innenfor alle områder av regnskap, skatt og merverdiavgift.

 

Skattedagen 2017

Hålogaland Revisjon inviterer til Skattedagen 2017, som vil finne sted på Scandic Hotel Narvik onsdag 18. januar 2017.
Nærmere informasjon finnes her.
Påmelding på telefon 76 96 55 55 eller e-post: sha@halogalandrevisjon.no 

 

Åpenhetsrapport

Revisorloven krever at revisorer som reviderer foretak av allmenn interesse årlig skal avgi en rapport som beskriver en rekke forhold knyttet til revisjonsvirksomheten.
Vår åpenhetsrapport kan lastes ned her.

Vi har erfaring fra og kunnskaper om et bredt spekter av bransjer.