Kontrollutvalget i Gratangen kommune

Dato

 Innkalling  Protokoll

16. oktober 2019

   

4. september 2019

   

28. mai 2019

   

10. april 2019

   
12. februar 2019    

17. desember 2018 (virksomhetsbesøk Gratangsheimen sykehjem)

Møteinnkalling

 

29. november 2018

Møteinnkalling

Saksdokumenter møter Viltnemnda 2015

Saksdokumenter møter Viltnemnda 2016

Saksdokumenter møter Viltnemnda 2017

Saksdokumenter møter Viltnemnda 2018

Oversikt saker kommunestyret

 

23. oktober 2018

Møteinnkalling

Protokoll

17. september 2018

Møteinnkalling

Forvaltningsrevisjonsrapport Offentlige anskaffelser

Protokoll

14. juni 2018

Møteinnkalling

Årsregnskap Gratangen kommune 2017

Årsberetning Gratangen kommune 2017

Rapport fra selskapskontroll Astafjord Vekst AS inkl. vedlegg

Møtebok fra representantskapsmøte i KomRev NORD IKS

Protokoll

20. april 2018

Møteinnkalling

Forvaltningsrevisjonsrapport Saksbehandling i bygge- og konsesjonssaker

Rutinehåndbok

Protokoll

15. februar 2018

Møteinnkalling

Protokoll

7. desember 2017

Møteinnkalling

Protokoll

14. november 2017

Møteinnkalling

Protokoll

10. oktober 2017

Møteinnkalling

Protokoll

6. juni 2017

Møteinnkalling

Årsregnskap Gratangen kommune 2016

Årsberetning Gratangen kommune 2016

Protokoll

26. januar 2017

Møteinnkalling

Protokoll

8. desember 2016

Møteinnkalling

Protokoll

8. november 2016

Møteinnkalling

Protokoll

23. september 2016

Møteinnkalling

Protokoll

16. juni 2016

Møteinnkalling

Protokoll

11. mai 2016

Møteinnkalling

Protokoll

 

 

Tilbake

Vi har erfaring fra og kunnskaper om et bredt spekter av bransjer.