Bedriftsøkonomisk rådgivning

(Under utvikling)

  • Etablering av firma
  • Finansieringsmuligheter
  • Budsjettering/likviditetsstyring
  • Verdsettelse av bedrifter
  • Oppkjøp, fusjon, fisjon, avvikling og andre former for omdannelse av virksomhet
  • Etablering/vurdering av regnskapssystemer og interne kontrollrutiner
  • Analyse/gransking av økonomiske forhold
  • Bistand ved generasjonsskifte
  • Gjeldsforhandlinger og borevisjon

Rådgivning

Vi har erfaring fra og kunnskaper om et bredt spekter av bransjer.