Personvernerklæring
I forbindelse med vår oppdragsutførelse vil vi normalt samle inn og bruke en del personopplysninger.
Vi har utarbeidet en personvernerklæring hvor vi gir deg overordnet informasjon om vår behandling av personopplysninger.
I vår personvernerklæring får du nærmere informasjon om hvilke personopplysninger vi typisk samler inn, hva vi bruker opplysningene til og hvordan vi behandler dem. Du får også informasjon om hvilke rettigheter du har dersom vi har personopplysninger om deg.
Vår personvernerklæring finner du her.

Vi har erfaring fra og kunnskaper om et bredt spekter av bransjer.