Historikk

I 1976 etablerte Finn Arne Hanssen revisjonsvirksomhet i Narvik organisert som enkeltmannsforetak. Selskapet ble i 1983 omorganisert til aksjeselskap og driver i dag revisjonsvirksomhet under navnet Hålogaland Revisjon AS.

Inntil 1998 var selskapet en del av samarbeidsgruppen Ernst & Young (EY). Finn Arne Hanssen var nasjonal partner med ansvaret for kontorene i Narvik, Harstad, Finnsnes og Tromsø.

Samarbeidet med EY opphørte i 1998 som følge av endrede rammebetingelser knyttet til eierforhold og strategivalg innenfor ikke revisjonsrelatert rådgivning. Avdelingene Finnsnes og Tromsø ble fradelt og fra dette tidspunktet er selskapet drevet under nåværende navn – Hålogaland Revisjon - Partnere er statsautoriserte revisorer Fred-Åge Eide, Tore Aleksander Hanssen og Mikael Falch Hope.

Hålogaland Revisjon fremstår i dag som et uavhengig revisjonsselskap som har som formål å drive revisjon og revisjonsrelatert rådgivning av god kvalitet med primærmarked i Nord Norge.

Tilbake

Vi har erfaring fra og kunnskaper om et bredt spekter av bransjer.