Produkter/Marked

Hålogaland Revisjon har rendyrket fagområdet revisjon og revisjonsrelatert rådgivning. Medarbeidere benyttes også til foredrag og kursvirksomhet både lokalt og nasjonalt, dog i et slikt omfang at dette ikke anses som primæroppgave av hensyn til tilgjengelighet for våre revisjonskunder.

Hålogaland Revisjon har sitt primære markedsområde i Nordland og sør Troms med ca 600 kunder. Kundene er innenfor alle bransjer. Selskapet har store engasjement innenfor kraftbransjen, bank og finans, hotell og reiseliv, bygg og anlegg, teknologi og produksjon, samt handel.

Tilbake

Vi har erfaring fra og kunnskaper om et bredt spekter av bransjer.