Nyttige linker

Revisorforeningen
Den norske revisorforeningens nyhetsside

Norsk Regnskapsstiftelse
Utarbeider og utgir regnskapsstandarder

Altinn
Nettportal for elektronisk levering av skjemaer til det offentlige

Brønnøysundregistrene
Forvaltningsetat med ansvar for en rekke nasjonale kontroll- og registreringsordninger

Skatteetaten
Består av Skattedirektoratet og skattekontor organisert i fem skatteregioner

Lovdata
Nettsted med gratis informasjon om lover, sentrale og lokale forskrifter, nye høyesteretts- og lagmannsrettsavgjørelser

Purehelp
Gratis tilgang til næringslivsinformasjon, markedsrapporter, overvåkningsfunksjoner og flere andre nyttige tjenester.

Finansdepartementet
Departementet utarbeider dokumenter for Stortinget, bakgrunnsmatriale for regjeringen og har i tillegg flere viktige forvaltningsoppgaver.

Vi har erfaring fra og kunnskaper om et bredt spekter av bransjer.