Om oss

Hålogaland Revisjon består i dag av revisjonsselskap med kontor i Narvik. Selskapet har 9 medarbeidere som betjener ca 600 kunder innen en rekke ulike bransjer.

Partnerne deltar aktivt i utøvelsen av revisjonen og har løpende kontakt med kundene. Revisjon er det primære fagområdet og tilgjengeligheten og responstiden til alle medarbeiderne inklusive partnere er god.

Hålogaland Revisjon har betydelige erfaring hvor revisjonserfaring til hver enkelt medarbeider varierer fra 2 – 30 år. Dette, sammen med gunstig høy økonomisk utdannelse og optimal alderssammensetning, gjør at selskapet innehar bred kompetanse innenfor revisjon, regnskap, skatt og avgift, samt relaterbare fagområder.

kurver

Vi har erfaring fra og kunnskaper om et bredt spekter av bransjer.