Uavhengighet, fag

Partnerne legger stor vekt på uavhengighet som kriterium for utøvelse av yrket.
Kvalitetskontroller i regi av DnR, som utføres i samarbeid med Finanstilsynet, er gjennomført i selskapene.

Tilbake

Vi har erfaring fra og kunnskaper om et bredt spekter av bransjer.