Hålogaland Revisjon AS er sekretariat for kontrollutvalgene i følgende kommuner:

I lenkene ovenfor finner du møteinnkallinger og møteprotokoller

Eventuelle ønskede opplysninger kan fås ved henvendelse til Hålogaland Revisjon AS:
tah@halogalandrevisjon.no

Vi har erfaring fra og kunnskaper om et bredt spekter av bransjer.