Kontrollutvalget i Tysfjord kommune

Dato

Innkalling

Protokoll

26. november 2019

   

10. september 2019

   

14. mai 2019

   

5. mars 2019

   

4. desember 2018

Møteinnkalling

Forvaltningsrevisjonsrapport Selvkosttjenester i Tysfjord kommune

 

9. november 2018

Møteinnkalling

Årsregnskap Tysfjord kommune 2017

Årsberetning Tysfjord kommune 2017

Særregnskap Stetindhallen Tysfjord KF 2017

Årsrapport Stetindhallen Tysfjord KF 2017

Protokoll

18. juni 2018

Møteinnkalling

Dokumenter tilknyttet sak 12_18 Musken vannverk

Dokumenter tilknyttet sak 13_18 Eiendomsoverdragelsen av TSA til NSB Nordsalten Boliger AS

Dokumenter tilknyttet sak 14_18 Kjøp av areal på industriområdet

Møtebok fra representantskapsmøte i KomRev NORD IKS

Protokoll

5. april 2018

Møteinnkalling

Årsrapport og årsregnskap Nord-Salten Skatteoppkreverkontor 2017

Protokoll

19. februar 2018

(Fellesmøte med Narvik og Ballangen)

Møteinnkalling


11. desember 2017

Møteinnkalling

Protokoll

6. november 2017

Møteinnkalling

Årsregnskap Tysfjord kommune 2016

Årsmelding Tysfjord kommune 2016

Særregnskap Stetindhallen Tysfjord KF 2016

Årsrapport Stetindhallen Tysfjord KF 2016

Protokoll representantskapsmøte i KomRev NORD IKS 2017

Protokoll

5. april 2017

Møteinnkalling

Protokoll

28. november 2016

Møteinnkalling

Protokoll

8. september 2016 Møteinnkalling

Protokoll

17. juni 2016 Møteinnkalling Protokoll

25. mai 2016

Møteinnkalling

Protokoll

22. februar 2016

Møteinnkalling

Protokoll

12. november 2015

Møteinnkalling

Protokoll

7. oktober 2015

Møteinnkalling

Protokoll

8. september  2015

Møteinnkalling

Protokoll

10. juni 2015

Møteinnkalling

Protokoll

15. april 2015

Møteinnkalling

Protokoll

11. februar 2015

Møteinnkalling

Protokoll

4. desember 2014

Møteinnkalling

Protokoll

24. oktober 2014

Møteinnkalling

Protokoll

3. juni 2014

Møteinnkalling

Protokoll

17. desember 2013

Møteinnkalling

Protokoll

10. september 2013

Møteinnkalling

Protokoll

24. april 2013

Møteinnkalling

Protokoll

18. desember 2012

Møteinnkalling

Protokoll

22. juni 2012

Møteinnkalling

Protokoll

7. mars 2012

Møteinnkalling

Protokoll

14. februar 2012

Møteinnkalling

Protokoll

17. mars 2011

Møteinnkalling

Protokoll

21. oktober 2010

Møteinnkalling

Protokoll

27. mai 2010

Møteinnkalling

Protokoll

10. november 2009

Møteinnkalling

Protokoll

14. oktober 2009

Møteinnkalling

Protokoll

15. april 2009

Møteinnkalling

Protokoll

11. februar 2009

Møteinnkalling

Protokoll

8. desember 2008

Møteinnkalling

Protokoll

25. september 2008

Møteinnkalling

Protokoll

29. april 2008

Møteinnkalling

Protokoll

26. mars 2008

Møteinnkalling

Protokoll

29. januar 2008

Møteinnkalling

Protokoll

 

Tilbake

 

Kontrollutvalget i Narvik kommune, møteinnkallinger og møteprotokoller

Vi har erfaring fra og kunnskaper om et bredt spekter av bransjer.