NARVIK KOMMUNE

      Narvik kommune     

 

Kontrollutvalget, møteinnkallinger og møteprotokoller

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

 

Eventuelle ønskede opplysninger kan fås ved henvendelse til Hålogaland Revisjon AS ved Tore Aleksander Hanssen

Tilbake

Vi har erfaring fra og kunnskaper om et bredt spekter av bransjer.