Kontrollutvalget i Dyrøy kommune

Dato

Innkalling

Protokoll

3. september 2019

   

21. mai 2019

   

26. februar 2019

   

19. november 2018

Møteinnkalling

 

9. oktober 2018

Møteinnkalling

Protokoll

15. juni 2018

Møteinnkalling

Årsregnskap Dyrøy kommune 2017

Årsrapport og årsberetning Dyrøy kommune 2017

Revisjonsberetning Dyrøy kommune 2017

Revisjonsbrev nr. 3 - Årsregnskap 2017

Særregnskap Nordavind Utvikling Dyrøy KF 2017

Årsmelding Nordavind Utvikling Dyrøy KF 2017

Møtebok fra representantskapsmøte i KomRev NORD IKS

Protokoll

14. mars 2018

Møteinnkalling

Protokoll

22. november 2017

Møteinnkalling

Protokoll

29. august 2017

Møteinnkalling

Forvaltningsrevisjonsrapport Offentlige anskaffelser

Protokoll

1. juni 2017

Møteinnkalling

Protokoll

4. mai 2017

 

Protokoll

6. desember 2016

Møteinnkalling

Protokoll

24. oktober 2016

Møteinnkalling

Protokoll

12. september 2016

Møteinnkalling

Protokoll

11. april 2016

Møteinnkalling

Protokoll

17. mars 2016

Møteinnkalling

Protokoll

 

 

Tilbake

Vi har erfaring fra og kunnskaper om et bredt spekter av bransjer.