Kontrollutvalget i Tjeldsund kommune

Dato

Innkalling

Protokoll

28. november 2019

   

13. september 2019

   

23. mai 2019

   

28. februar 2019

   

26. november 2018

Møteinnkalling

 

13. september 2018

Møteinnkalling

Møtebok fra representantskapsmøte i KomRev NORD IKS

Protokoll

1. juni 2018

Møteinnkalling

Årsregnskap Tjeldsund kommune 2017

Årsmelding Tjeldsund kommune 2017

Forvaltningsrevisjonsrapport Helsestasjons- og skolehelsetjeneste

Rapport fra selskapskontroll Tjeldsund Eiendom- og Utbyggingsselskap AS inkl. vedlegg

Protokoll

15. mars 2018

Møteinnkalling

Protokoll

14. september 2017

Møteinnkalling

Protokoll

24. mai 2017

Møteinnkalling

Årsregnskap Tjeldsund kommune 2017

Årsmelding Tjeldsund kommune 2017

Protokoll

7. februar 2017

Møteinnkalling

Protokoll

29. november 2016

Møteinnkalling

Protokoll

3. oktober 2016

Møteinnkalling

Protokoll

8. juni 2016

Møteinnkalling

Protokoll

15. januar 2016

Møteinnkalling

Protokoll

22. mai 2015

Møteinnkalling

Protokoll

20. juni 2014

Møteinnkalling

Protokoll

14. mars 2014

Møteinnkalling

Protokoll

20. desember 2013

Møteinnkalling

Protokoll

13. september 2013

Møteinnkalling

Protokoll

11. april 2013

Møteinnkalling

Protokoll

27. juni 2012

Møteinnkalling

Protokoll

15. mars 2012

Møteinnkalling

Protokoll

16. februar 2012

Møteinnkalling

Protokoll

7. november 2011

Møteinnkalling

Protokoll

24. juni 2010

Møteinnkalling

Protokoll

24. juni 2009

Møteinnkalling

Protokoll

24. november 2008

Møteinnkalling

Protokoll

07. novmber 2008

Møteinnkalling

Protokoll

16. juni 2008

Møteinnkalling

Protokoll

24. april 2008

Møteinnkalling

Protokoll

24. januar 2008

Møteinnkalling

Protokoll

 

Tilbake

Vi har erfaring fra og kunnskaper om et bredt spekter av bransjer.